Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w wypadku zdarzeń medycznych w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych SK 73/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1) art. 67j ust. 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z art. 45 ust. 1, art. 78, art. 77 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP;
2) art. 67k ust. 4 tej ustawy z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP.