Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie; zróżnicowanie podmiotów odpowiedzialnych K 31/13

Wniosek o zbadanie zgodności:
1) art. 63 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie z art. 20 i 32 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 2, 22 oraz z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
2) art. 63 ust. 2 i 3 w związku z art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz 32 ust. 2 w związku z art. 92 Konstytucji RP i w związku z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
3) art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie z art. 2 i 31 ust. 3 w związku z art. 92 ust. 1 oraz z z art. 32 ust. 2 w związku z art. 92 Konstytucji RP;
4) § 3 punkt 20 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie z dnia 21 kwietnia 2005 roku z art. 2 i z art. 31 ust. 3 w związku z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 6 i 7 Europejski Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
5) § 3 punkt 20 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie z dnia 21 kwietnia 2005 roku z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 w związku z art. art. 2 Konstytucji RP i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 7 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka w związku z art. 9 Konstytucji RP;
6) § 2-5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie z dnia 21 kwietnia 2005 roku z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP oraz art. 7 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka w związku z art. 9 Konstytucji RP;
7) § 2-5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie z dnia 21 kwietnia 2005 roku z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie w związku z art. 92 Konstytucji RP.