Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 4/01

O stwierdzenie niezgodności z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2, art. 42 ust. 2 w związku z art. 2, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 w związku z art. 2 ust. 2 i art. 8 ust. 2 Konstytucji RP następujących przepisów:

1) art. 134 ust. 2, art. 136, art. 139 ust. 2 ustawy o Policji;

2) § 32 pkt 6, § 43 ust. 1 pkt 6, § 43 ust. 2 pkt 1, § 44 ust. 1, § 45 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania wyróżnień oraz przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych;

3) art. 19 pkt 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym;