Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Działanie władzy publicznej - wynagrodzenie za szkodę SK 77/06

O stwierdzenie, że 4241 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim nie dopuszcza skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia na prawomocne orzeczenia niekończące postępowania w sprawie jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2 i art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;