Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dostęp do zawodu diagnosty laboratoryjnego K 17/04

O zbadanie zgodności art. 7 i art. 10a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 28 sierpnia 2003 roku o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 65 ust. 1 Konstytucji RP;