Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego; zakres uprawnień rzeczoznawcy budowlanego. K 18/11

1) art. 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane z:

a) art. 119 ust. 1 i 2 w zw. z art. 118 ust. 1 Konstytucji RP,

b) art. 2 w zw. z art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 8 pkt 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ,

c) art. 65 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

d) art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

2) art. 15 w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane z art. 42 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji RP;

3) art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane z art. 32 ust. 1 w zw. z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP;