Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Granice odpowiedzialności prawno-karnej P 2/12

Sprawa połączona z P 27/11, P 1/12 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą P 27/11)