Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia kombatanckie K 12/02

O stwierdzenie, że:
1) art. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b ustawy z 14 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiara represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich jest niezgodny z art. 2, art. 5 i art. 19 Konstytucji RP;
2) art. 4 ustawy z 21 grudnia 2001 roku o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego oraz o zmianie innych ustaw nie jest zgodny z art. 2 i art. 19 Konstytucji RP;