Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Możliwość złożenia zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego SK 63/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 394 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.