Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o Policji SK 6/17

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

art. 95 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

z art. 30, art. 32, art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 Konstytucji RP.