Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obciążenie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia dożywotnim obowiązkiem alimentacyjnym SK 57/04

O zbadanie zgodności art. 60 § 1 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy z art. 2, art. 18, art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;