Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie pisma procesowego wskutek nieopłacenia; formy uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych SK 11/07

O zbadanie zgodności:

1. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych z dnia 31 stycznia 2006 roku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP;

2. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych z dnia 31 stycznia 2006 roku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 32 ust. 1, w związku z art. 77 ust. 2 w związku z art. 78 Konstytucji RP;