Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie sądowe SK 29/04

O stwierdzenie, że art. 264 § 1 i 2 oraz art. 464 kodeksu postępowania karnego  w zakresie, w jakim nie gwarantują osobie zatrzymanej w policyjnej izbie zatrzymań prawa do udziału w posiedzeniu sądu, na którym rozpatrywane jest zażalenie w sprawie zasadności i legalności doprowadzenia do izby, jak również decyzji Policji o zatrzymaniu oraz prawidłowości ich wykonania, jest niezgodny z art. 41 ust. 2 zd. 1 i ust. 3 zd. 2, art. 42 ust. 2 oraz z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;