Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada dwuinstancyjności postępowania przed sądami administracyjnymi SK 34/05

O stwierdzenie zgodności art. 174 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;

o stwierdzenie zgodności art. 174 pkt 1, art. 183 § 1 in principio, art. 177 § 1 w związku z art. 183 § 1 in principio ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP przez to, że ograniczają prawo stron postępowań sądowo-administracyjnych do dwuinstancyjnego postępowania przed sądami administracyjnymi;