Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu apelacyjnego oddalające wniosek o wznowienie postępowania SK 95/22

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

— art. 547 § 1 w związku z art. 540 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89 poz. 555, ze zm.) z art. 78, art. 176 ust. l , art. 31 ust. 1 i 3, art. 45 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

— art. 547 § 1 ustawy Kodeks postępowania karnego z art. 2; art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3; art 77 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 usta 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 19; art. 176 ust, 1 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

— art. 6 w związku z art. 541 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania karnego z art. 45 w związku z art. 42 ust. 2 Konstytucji.