Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości merytorycznej kontroli decyzji dyrektora zakładu karnego SK 96/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1) art. 7 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,
2) art. 7 § 5 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 37 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 176 ust. 1 w związku z art. 2 oraz art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
3) art. 116 § 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1-3 w związku z art. 30, art. 32 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 40, art. 41 ust. 4 Konstytucji RP,
4) art. 142 § 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 30, art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 37 ust. 1, art. 42 ust. 1 i art. 87 ust. 1 Konstytucji RP,
5) art. 144 § 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 45 ust. 1 w związku z art. 173, art. 174, art. 175, art. 177, art. 30 w związku z art. 31 ust. 3, art. 37 ust. 1 Konstytucji RP,
6) art. 143 § 1 pkt 4 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 68 ust. 1, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 30 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.