Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ordynacja podatkowa - naruszenie zasady dwuinstancyjności P 53/07

Czy art. 221 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa jest zgodny z art. 78 oraz art. 2 Konstytucji RP;