Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Finansowanie dróg publicznych K 52/05

O stwierdzenie niezgodności art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym z art. 2, art. 32 i art. 167 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 9 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego;