Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przyznawania wynagrodzenia kuratorowi sądowemu. P 12/12

Czy:

1) art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

2) § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 roku w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

Czy:

1) art. 148 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zgodny z art. 2 w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

2) art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

3) § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 roku w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;