Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wyceny nieruchomości U 15/02

O stwierdzenie niezgodności § 36 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lipca 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego z art. 92 ust. 1 konstytucji RP oraz z art. 158 i 159 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;