Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatnicy podatku akcyzowego SK 35/02

O stwierdzenie niezgodności przepisu § 2b rozporządzenia Ministra Finansów z 5 stycznia 1998 roku w sprawie podatku akcyzowego w związku z art. 35 ust. 4 ustawy z 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z art. 217 Konstytucji RP;