Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks Postępowania Cywilnego SK 13/18

Łączne rozpoznanie sprawy SK 13/18 pod wspólną sygnaturą SK 6/18 Skarga konstytucyjna o zbadanie czy:

1) art. 123 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji.

2) art. 39823 § 2 zdanie drugie Kodeksu postępowania cywilnego jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 176 ust. 1 Konstytucji.