Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Świadczenia socjalne dla funkcjonariuszy celnych i ich rodzin; niedziałanie prawa wstecz. P 44/10

Czy § 10 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin jest zgodny z art. 2  i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej;