Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odliczenie podatku VAT SK 36/06

O stwierdzenie, że:

1. art. 33b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - w brzmieniu obowiązującym przed 26 marca 2002 roku w zakresie, w jakim określa zasady zwiększania u nabywcy produktów rolnych kwoty podatku naliczonego, na podstawie którego sąd orzekł ostatecznie o prawach skarżącego, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP;

2. art. 33b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - w brzmieniu obowiązującym przed 26 marca 2002 roku, na podstawie którego sąd orzekł ostatecznie o prawach skarżącego, narusza art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP;