Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą. K 25/11

O zbadanie zgodności art. 73 § 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;