Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady powołania na stanowisko sędziego. SK 37/08

O  zbadanie zgodności art. 55 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozumiany w ten sposób, że dopuszcza możliwość niepowołania sędziego przez Prezydenta, pomimo wniosku Krajowej Rady Sądownictwa w sposób , który miał miejsce w tej sprawie, a więc w szczególności na podstawie bliżej nieokreślonych kryteriów oraz bez podania żadnego uzasadnienia z:

- art.179 Konstytucji RP;

- art. 179 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP i art. 7 Konstytucji RP;

- art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;

- art. 60 Konstytucji RP;

- art. 32 Konstytucji RP;

- art. 30 Konstytucji RP;

- art. 2 Konstytucji RP;

- art. 7 Konstytucji RP;

- art. 10 ust. 1 Konstytucji RP:

- art. 173 Konstytucjji RP;

- art. 178 ust. 1 Konstytucji RP;