Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Najem lokali mieszkalnych. SK 37/03

Sprawa połączona z SK 28/03 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 28/03)