Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Własność lokalu spółdzielczego K 42/02

O stwierdzenie niezgodności:
1. art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie w jakim pomija przy wymaganiu uzyskania pisemnej zgody na zaciągnięcie przez spółdzielnię kredytu bankowego i zabezpieczenie tego kredytu w formie hipoteki, właścicieli lokali nie będących członkami spółdzielni, z art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;
2. art. 111 , art. 171 ust. 1-4, art. 173 , art. 174 , art. 175 i art. 177 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;
3. art. 111 ust. 2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP;
4. art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie, w jakim nie nakłada na spółdzielnię mieszkaniową obowiązku uregulowania w statucie zasad rozliczeń z tytułu nabycia odrębnej własności lokalu (w sposób analogiczny do uregulowanego w art. 111 ust. 4 tej ustawy) z art. 32 Konstytucji RP;
5. art. 172 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 32 Konstytucji RP;
6. art. 172 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 64 w związku z art. 21 Konstytucji RP;
7. art. 26 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie, w jakim uchyla art. 26 ust. 2 w/w ustawy w dotychczasowym brzmieniu, z art. 64 w związku z art. 21 Konstytucji RP;
8. art. 42 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie, w jakim reguluje początek biegu terminu określenia przez spółdzielnię przedmiotu odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w danej nieruchomości, z art. 2 i 64 Konstytucji RP;
9. art. 44 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie, w jakim pomija zastrzeżenie, że hipoteka obciążająca nieruchomość stanowiącą własność spółdzielni mieszkaniowej powinna zabezpieczać wierzytelność powstałą w związku z zaspokojeniem potrzeb tej nieruchomości, z art. 2, art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;
10. art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim uchylił art. 25 ust. 1 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z art. 2, art. 32, art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
11. art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;
12. art. 1 pkt 41 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 i art. 58 ust. 1 Konstytucji RP;
13. art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 32 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;
14. art. 9 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie, w jakim pomija odesłanie do art. 51 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z art. 2 i art. 58 ust. 1 Konstytucji RP; 15. art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP; 16. art. 111 ust. 7, art. 12 ust. 4 i art. 48 ust. 3 w związku z art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2, art. 32, art. 64 ust. 1 i art. 75 ust. 1 Konstytucji RP; 17. art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 1714  ust. 1 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz art. 42 ust. 3 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2, art. 32, art. 64 ust. 1 i art. 75 ust. 1 Konstytucji RP; 18. art. 12 ust. 1 pkt 3, art. 1714 ust. 1 pkt 3, art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz art. 42 ust. 3 w pkt 5 lit. d  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych  z art. 2, art. 32, art. 64 ust. 1 i art. 75 ust. 1 Konstytucji RP; 19. art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2, art. 32 i art. 64 ust. 1 Konstytucji RP; 20. art. 1 pkt 21 i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 i art. 58 ust. 1 Konstytucji RP; 21. art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP; 22. art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 32, art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 Konstytucji RP; 23. art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 1 oraz art. 75 ust. 1 Konstytucji RP; 24. art. 1 pkt 41 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 oraz z art. 58 ust. 1 Konstytucji RP;