Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zamówienia publiczne SK 38/14

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1) art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych;
2) art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych;
3) art. 185 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w związku z art. 13 § 2 w związku z art. 165 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego;
4) art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 182 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 184 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
z art. 45 ust. 1, art 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji RP w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP i w związku z zasadą przyzwoitej legislacji i zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP.