Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak jasnej definicji „działalność gospodarcza” i „pozarolnicza działalność gospodarcza” na gruncie ustawy o podatku od osób fizycznych SK 54/20

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności  art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

z art. 2 w związku z art. 84 i art. 217; art. 84 i art. 217 w związku z art. 64 ust. 3; art. 2 w zwiazku z art. 64. 1-2 w związku z art. 84 Konstytucji RP.