Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Działanie Krajowego Systemu Informacji Policji. K 20/12

O zbadanie zgodności:

1) art. 20 ust. 17 w zw. z art. 20 ust. 1, 2a i 2b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji - z art. 2, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i z art. 51 ust. 4 Konstytucji RP;

2) § 11 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 roku w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach- z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP;

3) § 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121 i 123 Decyzji Nr 167 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji - z art. 87 ust. 1 i z art. 51 ust. 5 Konstytucji RP;