Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Centralne Biuro Antykorupcyjne; zasady dostępu do dokumentów wytworzonych przez CBA. P 20/11

Czy art. 28 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 13 w związku z art. 8 ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności;