Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty. SK 20/08

O zbadanie zgodności:

- art. 112 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

- art. 1302 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego

z art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji RP;