Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Taksy notarialne K 49/01

O stwierdzenie niezgodności art. 5 ustawy z 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;