Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Instalowanie tablic i urządzeń reklamowych – kwestia zwolnienia z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uznawania tablic lub urządzeń reklamowych za budowlę SK 3/24

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1) art. 29 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.) rozumianego „w ten sposób, że nie każde wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic lub urządzeń reklamowych zwolnione jest z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a dla oceny zastosowania przepisu znaczenie mają cechy urządzenia takie jak jego gabaryty (masa, wielkość, bezpieczeństwo) oraz trwałość związania z gruntem, stanowiące nieskonkretyzowane kryteria pozaustawowe nieobjęte brzmieniem tego przepisu”;
2) art. 3 pkt 3 ustawy — Prawo budowlane, rozumianego „w ten sposób, że o tym, czy tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem, a w konsekwencji stanowi budowlę decydują pozaustawowe cechy tej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego takie jak gabaryty (tj. wielkość, masa), bezpieczeństwo, a nie fizyczne, trwałe związanie z gruntem (wsparcie na fundamencie)”,

z art. 2, art. 7, art. 21 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1-3, art. 20 w związku z art. 22 oraz z art. 32 ust. 1-2 w związku z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.