Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenia sędziów P 25/13

Sprawa połączona z P 8/13, P 9/13, P 26/13 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 8/13)