Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wydawanie czasopisma bez wymaganej rejestracji P 38/07

Czy przepis art. 45 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo prasowe w związku z art. 7 ust. 2 i 3 przywołanej ustawy jest zgodny z przepisami art. 2, 14, 42 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 7 pkt 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 15 pkt 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;