Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu P 112/15

Pytanie prawne czy art. 68 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 89 §1 Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie w jakim nakłada na profesjonalnego pełnomocnika obowiązek wykazania umocowania do reprezentacji strony, będącej osobą prawną przez złożenie dokumentu świadczącego o tym, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do działania jako organ osoby prawnej jest zgodny z art. 45 ust.1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.