Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty. SK 7/08

O zbadanie zgodności art. 1302 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, art. 32, art. 77 ust. 2 w związku z art. 32, art. 78 Konstytucji RP;