Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Karta Nauczyciela K 23/02

O zbadanie zgodności art. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 2001 roku zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw i art. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 roku zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela z art. 2 i art. 7 Konstytucji;