Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Równouprawnienie szkół wyższych K 39/02

O stwierdzenie, że art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych przez niewyłączenie z zakresu ust. 1 państwowych szkół wyższych naruszył zasadę równego traktowania przez władze publiczne państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, co stanowi naruszenie art. 32 Konstytucji RP;