Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dopuszczalność kasacji SK 9/04

O stwierdzenie, że:- art. 3933 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 176 ust. 1 oraz art. 183 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;- art. 393 § 1 i art. 393§ 2 ustawy  z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2000 roku jest niezgodny z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji RP; - art. 63 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i 77 ust. 2 Konstytucji;