Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nabycie odrębnej własności lokalu od spółdzielni mieszkaniowej przez osoby niebędące członkami spółdzielni. P 27/10

Czy art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z art. 32 i art. 64 Konstytucji RP;