Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do wznowienia postępowania, zakończonego orzeczeniem wydanym na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjny. SK 22/10

O zbadanie zgodności art. 401 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 i art. 190 ust. 4 Konstytucji RP;