Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości rozwiązania umowy o prace oraz zmiany warunków pracy nauczyciela akademickiego będącego sędzią Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego K 1/19

Wniosek o zbadanie zgodności:

1) art 121a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z art. 121 ust. 2 zdanie pierwsze oraz art. 118 ust. 1 Konstytucji;

2) art. 121a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji;

3) art. 121a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z art 70 ust. 5 Konstytucji.