Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dostęp do informacji publicznej; ograniczenie prawa do informacji z uwagi na ważny interes państwa. K 33/11

O zbadanie zgodności:

1) art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 16 września 2011 roku w zakresie, w jakim dodaje ust. 1a w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,

2) art. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 16 września 2011 roku w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy powołanej w pkt 1

- z art. 118 ust. 1 oraz art. 121 ust. 2 Konstytucji RP;