Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość wynagrodzenia mediatora w postępowaniu cywilnym. P 4/13

Czy art. 981 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym są zgodne z art. 21 ust. i ust. 2 oraz z art. 64 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;