Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podatek od nieruchomości - przedmiot opodatkowania SK 80/06

O stwierdzenie niezgodności art. 1a ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych:

- z art. 64 ust. 1 i ust. 3, z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, z art. 217 w związku z art. 84 Konstytucji RP;

- z art. 20 i art. 22 Konstytucji RP, z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, z art. 217 w związku z art. 84 Konstytucji RP;