Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak delegacji ustawowej SK 8/06

O stwierdzenie, że:

1. § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 roku jest niezgodny z art. 86a ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

2. § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 roku jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz art. 78 Konstytucji RP;