Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo pracy - postępowanie przed sądem pracy SK 56/04

O zbadanie zgodności art. 281 pkt 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy z art. 2, art. 30, art. 32, art. 42 ust. 1, art. 45 ust. 1 oraz art. 47 Konstytucji RP;